Kreapeut - coach og terapeutuddannelse

En kommunikationsuddannelse med krop og kreativitet

En anderledes kommunikationsuddannelse, hvor du arbejder med alle sanser. Både dine og klientens. I stedet for kun at forholde dig til dét, der bliver sagt, lærer du at se og opfatte kroppens signaler og dét, der ligger bag ved ordene. Du forstår kroppens kommunikation på en tydelig måde, og lærer at stille relevante spørgsmål, der støtter klienten i at undersøge dét, der ikke altid udtrykkes med ord.

Samtidig lærer du at anvende en kreativ metode, hvor tegneprocesser, formgivning og farve er med til at understøtte coachingprocessen. Det kreative udtryk er en direkte forlængelse af kroppen og sindets autentiske tilstand. Ucensurerede, kreative udtryk af temaer, følelser og konflikter er i praksis en genvej til selvrefleksion, afklaring og enkle løsninger. Ikke kunst og præstation – blot spontane, simple og rå skitseringer, der forandres og bearbejdes gennem coachingsessionen.

Samtalens Kunst styrker din faglighed

Uddannelsen er et værdifuldt fagligt supplement til rådgivere, kropsbehandlere, terapeuter, mentorer, undervisere, lærere, pædagoger, sundhedspersonale, coaches og andre, der i deres daglige arbejde har brug for et effektivt kommunikationsværkstøj, der møder klienten med en reel kontakt og fører til klare indsigter og løsninger. Metoden kræver ingen kreative forkundskaber af den professionelle. Alle kan lære metoden.

Metoden er et værdifuldt redskab i arbejdet med:

 • Kropslige symptomer og smerter
 • Personlig temaer og konflikter.
 • Børns mistrivsel
 • Ungeproblemer
 • Læringsbarrierer for elever og studerende
 • Afklaring af fremtid, job eller uddannelse
 • Livskriser som arbejdsløshed, skilsmisse, kronisk sygdom, seniorproblematikker m.m.
 • Arbejdsrelaterede temaer.
 • Præstationsangst og lavt selvværd.
 • Psykisk sårbare

Tre værktøjer i én metode

Kommunikation og samtale teknik

 • Klientcentreret og løsningsorienteret kommunikation.
 • Identifikation af problem, konflikt og centralt tema.
 • Spørgeteknik, refleksion og feedback.
 • Håndtering af modstand og ’storytelling’.
 • Den røde tråd i en coachingprocessen.
 • Klar afslutning/løsning.
 • Koncepter for essentiel kommunikation og flow.
 • Resonans eller dissonans mellem coach og klient.

 

Kroppens kommunikation

 • Kropsaflæsning af sammenhængen mellem krop og psyke.
 • Indsigt i den emotionelle krop. Følelsesudtryk og tilbageholdte følelser.
 • Forståelse af kropsholdning og attitude.
 • Ressourcerne i kroppens kommunikation.
 • Spørgsmål til kroppen giver kontakt og ærlige svar.
 • Kommunikation gennem bevægelse.
 • Teknikker og kropsøvelser til grounding, centrering og nærvær i nuet.

Kreativt udtryk

 

 • Følelse, konflikter og temaer udtrykkes gennem form og farve.
 • Procestegning og installationer som erkendelsesredskab gennem  coachingprocessen.
 • Undersøgelses af relationen mellem kroppen og det kreativeudtryk giver essentiel indsigt.
 • Former og farvers betydning i forholdet til psykologiske temaer.
 • Materialer: Farver, papir, modellervoks, sten, træ, metal, ståltråd. plastik m.m.

Program og tidsplan

Uddannelsen starter i februar 2018. Ring 24257656 for mere info.

I hele forløbet veksles mellem oplæg, refleksion og masser af praktiske øvelser og træning i at gennemføre samtalesessioner - både med kommunikation, krop og kreativitet. Metoden omsættes til en praksis, som kan relateres til den enkelte deltagers faglige virkelighed.

Modul 1. Helhed mellem krop og sind.

Introduktion til uddannelsen.

Kommunikation/samtaletræning

 • Professionalisme i kommunikation.
 • Principper, dynamik og niveauer i coaching.
 • Feedback og refleksion.
 • Spørgeteknikker.

Krop og kreativitet i kommunikation

 • Krop og kreativitet som genvej i kommunikation
 • Kropstegninger som coachingredskab. 
 • Grounding, centrering.
 • Kontakt og grænser

Modul 2. Følelsernes ’energi’

Kommunikation/samtale træning

 • Koncepter for løsningsorienteret kommunikation og coaching
 • ’Den røde tråd’ i en coachingsession.
 • Følelser og ’energi’ i kommunikation og coaching.
 • Coachingteknikker.

Krop og kreativitet i kommunikation

 • Kropsaflæsning af den emotionelle krop.  
 • Følelsernes udtryk gennem form og farve.

Modul 3. Bag ved masken

Kommunikation/samtaletræning

 • Det centrale tema.
 • Essentiel kommunikation
 • Modstand og ’kommunikationsdiagnose’.
 • Fra tema til løsning.

 

Krop og kreativitet i kommunikation

 • En smilende ansigt eller ’maske’ kan skjule dét vigtigste i samtalen.  
 • At komme bag om masken er afgørende for resultatet af coachingprocessen.
 • Samtaleteknik og simpel maskefremstilling som vej til det centrale tema.

Modul 4. Kreativ coaching

 Kommunikation/samtaletræning

 • Flowteori
 • Kropspsykologi
 • Personlige læringspunkter
 • Afsluttende finale forberedes.

Krop og kreativitet i kommunikation

 • Flowprocesser i krop og kreativitet
 • Bevægelseskommunikation.
 • Coachingprocesser med tegning, installation og skulpturering.
 • Kreativ gruppecoaching med meditation.

Modul 5. Brikkernes samles

 Kommunikation/samtaletræning

 • Gennemgang og overblik over det samlede forløb.
 • Spørgsmål og svar - og træning.

 

Krop og kreativitet i kommunikation

 • Bevægelse, grounding og fokusering  som optakt til afluttende prøve.
 • Individuel afsluttende prøve.

Underviser : Kirsten Steensberg

Uddannet kropspsykoterapeut, kunstterapeut, danseterapeut og  Process Inquiry Instruktør (Coaching og samtaleteknik) på Institut for Life Energy. Uddannelsen i Kropspsykoterapi er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning  samt Cand. Phil. i dansk fra Københavns Universitet.

Diverse kortere uddannelsesforløb og kurser i bevægelseskommunikation, billedværksted, skriveværksted, drama, organisationsudvikling  m.m. Har undervist, superviseret og coachet behandlere, undervisere, ledere, pædagoger, socialrådgivere, virksomheder, fagforeninger og psykisk sårbare gennem mere end 20 år.

Praktisk info

Indhold og form

Uddannelsen består af 5 moduler á to dages varighed. Samt 2 individuelle supervisionstimer i løbet af kurset. Deltagerne mødes desuden i grupper og træner med hinanden mellem undervisningsgangene.

Pris for de 5 moduler er 14.600 kr. Plus 2 supervisionstimer á 650 kr. pr time.  I alt 15.800 kr.  Kan betales i tre rater á 5.300 kr.

Baggrunden for metoden

Samtalens Kunst primære udgangspunkt er kommunikationsteknikker og kropsterapeutiske koncepter udviklet af Dr. Stéphano Sabetti, grundlægger af Institute for Life Energy og Center for Heartfulness. I øvrigt inspireret af konfliktløsningsmetoder fra Center for Konfliktløsning, Kropspsykologi udviklet af Professor Helle Winther , Institut for Idræt i Kbh. Samt Flowteori udviklet af Psykologen Mihály Csikszentmihalyi og forståelse af sammenhængen mellem krop og personlighed udviklet at Psykologen Alexander Lowen. m.fl.