Kropspsykoterapi

Kropspsykoterapi er på samme tid en både nænsom og kraftfuld behandlingsform. Kropspsykoterapi handler om følelser. Følelser, der ophober sig i kroppen og giver spændinger, stress eller ubehag. I en kropspsykoterapeutisk behandling kommer du i kontakt med helheden mellem krop og sind og anerkender dine følelser – både de sårbare og de mere powerfulde. Gennem samtale og kropsøvelser begynder du at åbne dig og mærke dét, som virkelig er dig. Du oplever, hvordan du gradvist kommer ud af stress, frustration og ubehag. Du giver slip på gamle uhensigtsmæssige mønstre og genfinder dine personlige ressourcer.

  • Du får større livslyst og kraft.  
  • Du oplever større vitalitet og personlig frihed.
  • Du begynder at udtrykke dig mere enkelt og klart.
  • Du opnår bedre grounding og større nærvær i nuet.
  • Du bliver bedre til at mærke dine grænser og sige nej, når noget bliver for meget. 
  • Du bliver bedre til at håndtere konflikter med mindre vrede eller afmagt.
  • Du kommer lettere gennem kriser, sorg og bekymringer.
  • Du får et levende åndedræt og bedre kontakt til følelser, krop og sind.

Som psykoterapeut møder jeg dig nøjagtig dér, hvor du er. Jeg støtter din proces frem mod et bedre liv med mindre stress og færre bekymringer. Et liv hvor du er dig selv, og hvor du er fri til at udtrykke dig og leve nøjagtig, som du inderst inde ønsker.

 

Kroppen er psykens spejl

Kroppen husker vores personlig historie. Holdning og udtryk afspejler vores indre følelsesmæssige landskab.  Som en del af et terapiforløb kan du undersøge, hvordan de påvirkninger og oplevelser du har haft i dit liv har været med til at forme din psyko-emotionelle krop.  Ved at sanse og mærke kroppen, bevæge den, læse den og tegne den, undersøger du hvordan energimæssige blokeringer har dannet underspændte eller overspændte områder i kroppen og forårsaget fysisk smerte og psykisk ubalance. I den terapeutiske proces arbejde du med kontakt til disse områder i kroppen og giver slip på spændiger, smerte og tilbageholdte følelser. I en kropspsykoterapeutisk proces genfinder kroppen selv den sunde både fysiske og psykiske balance. Du får mere energi og lyst samtidig med at dine indre konflikter slipper og du oplever større ro og helhed i dit liv.