Kurser i Visuel coaching

Kurser i Visuel Coaching henvender sig til den professionelle, der i det daglige har rådgivning og coaching af klienter og borgere, som en vigtig del af deres arbejde.

På kurset lærer du at lade klienten understøtte samtalens  problematik gennem form og farve. Her visualiseres temaet, følelsen, konflikten eller sansningen ved tegning, maling, skulptur eller installation. Det er en proces, hvor f.eks. den ene tegning afløser den anden i en undersøgelse af temaet.

Når vi visualiserer vores følelser, dilemmaer eller udfordringer tænker vi ikke over, hvordan vi vil udtrykke det. Sansningen sker umiddelbart og hænderne rækker af sig selv ud og vælger materiale eller farver og giver det autentiske udtryk. Ved at bruge form og farve i undersøgelsen af et personligt eller arbejdsrelateret tema, kommer vi i dybere kontakt med os selv. Nye muligheder og kreative løsninger bliver indlysende og tegningen leverer ofte svaret.

Et forløb i visuel coaching følges op af en særlig løsningsorienteret samtaleteknik. Her arbejdes ud fra en forståelse af, at dét der sker under samtalen, viser vejen til problemets løsning. Processen fører frem til at finde kernen i problemet og komme til en løsning. Her bruges både åbne, afklarende og konfronterende spørgsmål.  Spørgsmålene støtter undersøgelsen af temaet og den personlig proces. Coachen lærer at give en klar feedback og at guide samtalepartneren til selv at finde løsninger og afklaring.

Et kursus i visuel coaching omfatter både løsningsorienteret samtaleteknik og anvendelse af forskellige visuelle visualiseringsteknikker. På kurset arbejdes primært ud fra tegneprocesser.

Hvem kan bruge Visuel coaching?

Visuel coaching kan anvendes af professionelle til både personlig, faglig og karrieremæssig coaching og rådgivning. Også faggrupper der arbejder med børn kan af stor glæde af visuel coaching. Et kursusforløb strækker sig over 2 moduler á 2 dage. 

Visual Coaching kan bruges til blot ½ times problemknusning eller til længerevarende coaching forløb. Metoden er derfor anvendelig i stort set alle former for rådgivningssituationer.

Baggrund for Visuel Coaching

Metoden bygger på samtaleteknikken Process Inquiry i kombination med  kunsterapiformen Artra. Metoden er en del af Life Energy Therapy, som udviklet af dr. Stéphano Sabetti.

Du lærer

Samtaleteknik

At lede en proces- og løsningsorienteret samtale.

At anvende spørgeteknikker, der når til essensen af problemet.

At holde fokus og følge den røde tråd i samtalen.

At læse kropssprog og inddrage det i processen

At understøtte samtalepartnerens/klientens ejerskab af løsningen.

Visualiseringsteknik

At igangsætte og understøtte løsningsorienteret procestegning.

At analysere og forstå hvordan udtryk med form og farve kan vise vej til forståelse af en dybere problemstilling. 

At være åben, undres og stille essentielle spørgsmål til tegningen.

At støtte klientens undersøgelse af følelser, stemninger, konflikter og dilemmaer gennem tegneprocessen.

At lade tegneprocessen vise vejen til løsningen.

Eksempler på billeder tegnet undervejs i visuel coaching processer.