Mentor, afklaring, ressourceforløb - Særligt støttende samtaler

Særligt støttende samtaler kan finde sted som en del af et mentor eller ressourceforløb eller i forholdet til en beskæftigelsesmæssig eller uddannelsesmæssig indsats.  En særligt støttende samtale har et personligt udviklende perspektiv og går et spadestik dybere. Her tages hånd om de mere komplekse problemstillinger, der ofte ligger bag ved barriererne i forholdet til arbejdsmarkedet. En særligt støttende samtale kan bevirke en reel forandringsproces på det personlige plan. Dette er forudsætningen for reel forandring således at opnående resultater bliver langtidsholdbare.

Et mentorforløb kan være det vigtige led, der skal til, for at komme bag om barrierer, som f.eks:

  • Præstationsangst
  • Nederlag
  • Udbrændthed
  • Mobning
  • Lavt selvværd
  • Social angst
  • Depression, traumer og stress
  • Psykisk sårbarhed

Forløbet hjælper med at komme over den skjulte barriere og de mange såkaldte undskyldninger, som står i vejen for at komme videre i livet og i arbejde.

Særligt støttende samtaler er langtidsholdbare i den forstand at de i sidste ende giver større robusthed, stabilitet, livslyst og mod på at prøve sig selv af i en arbejdssituation.

Min erfaring, efter 25 års samarbejde med sårbare borgere om deres personlige problemstillinger er, at det ikke er nok at træne sociale færdigheder eller arbejdsrelevante kompetencer. For mange er det nødvendigt med et særlig tilrettelagt forløb, som reelt mindsker angsten eller gør det muligt at sætte grænser og løse påtrængende konflikter i livet.  Hvis man for alvor skal tage hånd om sit liv kræver det, at man genetablerer evnen til at rumme et vist mål af kaos og indtryk, at kunne stå på egne ben, tage initiativ og være ansvarlig og gøre ting færdigt. Evner som mange har mistet undervejs da de droppede ud og mistede kontakten til arbejde eller uddannelse. Her er brug for et personligt udviklende forløb for igen at komme i kontakt med lysten og energien til at være aktiv medspiller. Ingen indsats er stærkere end dets svageste led.

En særligt støttende samtale formidles gennem en kommunes Jobcenter eller Ungecenter.