"Meet the person, not the problem".

Sådan lyder mit motto som supervisor. Det er nemlig, når den enkelte trives og kollegaerne spiller godt sammen, at der kan opstå et superdynamisk felt af kreativitet og lyst til at gøre arbejdet rigtig godt. Som supervisor er jeg specialist i ungeområdet.  Typisk inden for STU området (Særlig Tilrettelagt Ungsomsuddanelse), produktionsskoler, ungdomsuddannelser, socialpsykiatriske ungetilbud, vejledning, mentorarbejde og lignende.

Som supervisor tilbyder jeg:

 • At understøtte flow og lyst i arbejdsprocesserne.
 • Faglig sparring i forholdet til pædagogiske temaer og problematikker.
 • Undersøgelse, feedback og løsninger i forholdet til konkrete cases.
 • Løsningsorienteret refleksion i forholdet til relationelle og samarbejdsmæssige temaer.
 • Konflikthåndtering i forholdet til konkrete konflikter med de unge, deres familie eller kollegaer.

Væsentlige supervisionstemaer inden for ungeområdet:

 • At etablere en tillidsfuld samarbejdsrelation til den unge og samtidig blive i det professionelle domæne.  
 • At rumme den unges modstand og se, at netop i modstanden ligger potentialet til forandring.
 • At rumme og arbejde med unges følelser, splitting og overlevelsesstrategier og støtte dem til bedre grounding, robusthed og kontakt til eget fundament.
 • At kunne konfrontere og holde den unge fast på egne beslutninger og motivere til forandring.
 • At forholde sig til hvordan ydre rammer spiller ind i arbejdsprocessen. Herunder håndtering af stress, konflikter og forventningspres.
 • At håndtere ydre professionelle krav om progression og realisering af mål for den unge - og samtidig skabe det gode møde med den unge.
 • At implementere nye redskaber og indsigter i samarbejdet og i tilgangen til de unge. Både individuelt og i hele medarbejdergruppen.

Min baggrund og erfaring:

Min erfaring og mit virkefelt som supervisor er mangfoldigt og solidt. Især når det gælder metoder og redskaber, der understøtter unge sårbares processer frem mod det gode liv. Jeg har udviklet institutioner, skoler, metoder, redskaber og undervisningsforløb for unge, der enten var marginaliseret, eller på vej til at blive det. Jeg har været leder, supervisor, underviser og rådgiver for både de unge og ikke mindst for de medarbejdere, som har arbejdet med de unge.

Det har altid været min primære opgave at understøtte og udvikle pædagogiske platforme og give redskaber, som kan inspirere alle medarbejdere og give den enkelte mulighed for at byde ind med egne ressourcer.

2007- 2015: Leder af Ungehuset Fontana, som er er et socialpsykiatrisk rehabiliteringstilbud psykisk syge unge mellem 18 og 25 år. Med diagnoser som schizofreni, borderline, bipolar lidelse, selvskade, selvmordstruede m.fl.. Ungehuset Fontana er en del af Fountain House i København.

2008- 2010: Medudvikler og underviser på et projekt kaldet ”Uddannelsesklubben” i Fountain House, hvor psykisk syge unge kom gennem 4 mdr. forløb i skolefærdighedstræning. 85% kom efterfølgende i uddannelse. 

2011: Tog jeg initiativ til opstart af Fontanaskolen STU, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for svært sårbare psykisk syge unge. En del af Fountain House.

2005-2007: Underviser på Center for Konfliktløsning. Desuden konsulent, underviser og coach.

1989-2005: Stifter, leder, underviser, supervisor og vejleder på Daghøjskolen Kys en Tiger. Sammen med en kollega udviklede vi et undervisningsprogram i personlig udvikling med afsæt i kroppens ressourcer, bevægelse og kreative aktiviteter Eleverne kom i kontakt med kraft, centrering, grounding, nærvær og lysten til at komme videre i livet. Vi hentede i høj grad inspiration fra terapeutiske koncepter fra Life Energy Process. Jeg superviserede her skolens 10 ansatte lærere, som alle bidrog med deres specifikke faglighed. Til sammen udgjorde vi et ekstremt kreativt kraftfelt.

Har sideløbende været procesleder og afholdt kurser i kommunikation og pædagogik for mange forskellige undervisere og rådgivere på daghøjskoler, friskoler, ungeinstitutioner, tillidsfolk m.m.

Uddannelse

 • Uddannet på Institute for Life Energy i følgende:
  • Psykoterapeut
  • Kunstterapeut og Danseterapeut
  • Instruktør i Process Inquiry - en essentiel kommunikationsmetode velegnet til supervision, vejledning, coaching m.m.
 • Cand. phil. i dansk på Københavns Universitet.
 • Uddannet konfliktmægler og underviser i konflikthåndtering på Center for Konfliktløsning.
 • Diverse kurser i organisationsudvikling, kommunikation, assertionstræning, journalistik samt tegning/maling, dans, drama og bevægelseskommunikation.